Sosyal Hizmet Birimi
13 Ocak 2022

sosyal-hizmet.jpg


Sosyal Hizmet Birimi Nedir?

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanmasına yardımcı olmak amacıyla ilgili meslek elemanları tarafından tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının insan onuruna ve sosyal adalet temeline dayalı bir şekilde gerçekleşmesi için çalışan birimdir.

Sosyal Hizmet Birimi Müracaatçı Grubu

-Kimsesiz, Terk Edilmiş ve Bakıma Muhtaç Hastalar
-Engelli Hastalar
-Yoksul Hastalar
-Sağlık Güvencesiz Hastalar
-Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar
-İhmal ve İstismara Uğramış Çocuk Hastalar
-Mülteci ve Sığınmacı Hastalar
-İnsan Ticareti Mağduru Hastalar
-Yaşlı, Dul ve Yetim Hastalar
-Kronik Hastalar
-Ruh Sağlığı Bozulmuş Hastalar
-Alkol ve Madde Bağımlısı Hastalar
-Yabancı Uyruklu Olup Tedaviden Yararlanmayan Hastalar
-İl Dışından Gelen Hastalar
-Evde Bakıma İhtiyacı Olan Hastalar

Başta olmak üzere Hastanemizde ayakta ya da yatarak tedavi gören tüm hasta/hasta yakınları “psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik” destek ve danışmanlık hizmeti için başvuruda bulunabilirler.

Sosyal Hizmet Birimi’ne Nasıl Başvurulur?

Sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyduğu düşünülen hastalar için; hastayı tedavi eden hekimin veya sorumlu hemşirenin hastane otomasyon sistemi üzerinden “Sosyal Hizmetler İstem Oluşturma Formu”nu doldurması ile, diğer sağlık çalışanlarının sözlü bildirimi ile, hastanın veya yakınlarının doğrudan birime başvurusu ile ve meslek elemanlarının klinik ziyaretinde vakayı tespit etmesi yolu ile Sosyal Hizmet Birimi’ne  başvurular kabul edilir.

Sosyal Hizmet Birimi’nde İşleyiş Nasıldır?

Birime başvurunun yapılmasının ardından meslek elemanı tarafından vakaya ilişkin tanışma (bilgi edinme), değerlendirme, planlama ve müdahale basamakları sırası ile uygulanır. Meslek elemanı değerlendirme basamağında yapmış olduğu ihtiyaç analizi sonuçları çerçevesinde uygun bulduğu müdahaleyi seçer ve uygular. Tıbbi sosyal hizmet müdahalesi danışmanlık ve bilgi verme, psiko-sosyal destek hizmetleri, kaynaklarla bağlantı kurma, resmi kurumlara bildirimde bulunma ve ayni ve nakdi yardımlar temin etmeye kadar geniş bir yelpazede bulunan hizmetler bütününü kapsamaktadır.

Sosyal Hizmet Birimi Sorumlu
Bahar AYDIN