Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerimiz
03 Şubat 2020

GAZETELER:Geniş  kitlelere  seslenmek istendiğinde  gazeteden  faydalanılmaktadır.Sağlık tesisimizde  gerçekleşirdiğimiz etkinlikleri  içeren  basın  bültenleri hazırlanılmakta, gazeteciler  de  hazırlanan bu  basın  bültenlerinden  oluşturdukları haberlere gazetelerinde yer vermektedirler. Böylelikle halkla ilişkiler çalışmaları doğrultusunda  duyurum  gerçekleştirilmiş olmaktadır. 

EL KİTABI: Sağlık Tesisimizde Hasta bilgilendirme kitapçığı hazırlanmıştır.  Kitapçıkta hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek amacıyla hastane ve birimleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ayrıca web sitemizde de yayınlanmaktadır.
BROŞÜR:  Belirli bir ürünün ya da hizmetin sağlayabileceği kolaylıkları ve faydaları anlatmak amacıyla broşürler hazırlanmıştır.  Hazırlanan broşürler tüm birimlerde,  hastaların ve çalışanların kolaylıkla ulaşabilecekleri  yerlerde bulunmaktadır.

kurumsaliletisim3.png

FAALİYET RAPORLARI:  Sağlık Tesisimizin bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarının anlatıldığı bir yayın türüdür. Rapor hastanemizin yıllık performansını açıklayarak gerçekçi ve kurumsal değişimleri gözden  geçirerek  belirgin  dönüm  noktaları  hakkında  bilgi  vermektedir.

kurumsaliletisim4.png

SOSYAL SORUMLULUK ETKİNLİKLERİ: Sağlık Tesisimizin  sosyal  sorumluluk  çerçevesinde  sağlığı teşvik edici  ve  geliştirici etkinlikleri bulunmaktadır. Etkinlikler bilgilendirme amacıyla web sitemizde,sosyal medyamızda ve hastane panolarında yayınlanmaktadır.

kurumsaliletisim5.png

PERSONELİ İLGİLENDİREN MALİ KONULAR: Sağlık tesisimizin personelini  ilgilendiren maaşlar ve onları ilgilendiren diğer masraf kalemleriyle  ilgili  genel  grafiksel  bilgiler yer almaktadır.

kurumsaliletisim6.png

AFİŞ:  Geniş halk kitlelerine mesaj iletmek için kullandığımız araçlardır.  Afişlere hastanemizde ilgili birimlere asılmıştır.Örneğin; Dahiliye polikliniğinde Diyabet hastalarına ilişkin afişler yer almaktadır.

kurumsaliletisim7.png

DUYURU PANOLARI:  Kurumumuzda çalışanların ve hastaların rahatlıkla ulaşabileceği yerlerde bulunmaktadır.  Bu duyuru panoları sayesinde iletilmek istenen mesajlar çalışanlara ve hastalara ulaştırılır.  Ayrıca çalışanlara yapılan teşekkür yazıları da çalışanları bilgilendirmek amacıyla panolara asılmaktadır.

kurumsaliletisim8.png

DİLEK-ÖNERİ-ŞİKAYET KUTULARI:  Kolay ulaşılabilecek  noktalara  yerleştirilen kutular  aracılığıyla  çalışanların  ve hastaların  görüş,  şikâyet  ve  yorumları öğrenilir. Kurumumuzda  her  katta  bir dilek/şikâyet kutusu bulunmaktadır.

kurumsaliletisim9.png

BİLGİLENDİRME EKRANLARI:Yoğun  bakım  ünitesi,  acil  servis  ve  ameliyathanede  bulunan hastaların yakınlarını hasta hakkında bilgilendirmek amacıyla birimlerin girişlerinde (bekleme salonlarında) ekranlar bulunmaktadır.

kurumsaliletisim10.png


KONFERANSLAR VE SEMİNERLER:Kurumda çalışan  ve  hastalara  yapılan  eğitimlerle hasta ve çalışanlar bilgilendirilmektedir.

kurumsaliletisim11.png

TELEFON: Kurum içerisinde çalışanları herhangi  bir  konuda  bilgilendirmek  için telefon kullanılmaktadır.

kurumsaliletisim12.png

SMS: MR, Laboratuar sonuçları konusunda hastalara SMS gönderilmektedir.Konsültasyon istemi  sonrası  konsültasyon hekimine bilgilendirme SMS’i gitmektedir. 

kurumsaliletisim13.png

Ayrıca Sağlık Tesisimiz çalışanları arasında kısa sürede iletişimi sağlamak amacıyla whatsapp grupları bulunmaktadır.
WEB SİTESİ: Hastanemizin temel  politika  ve  değerleri,  organizasyon  yapısı,  hizmet  verdiği alanlar, sosyal sorumluluk kapsamında yürütülen faaliyetler, insan kaynakları, halkla ilişkiler faaliyetleri,  acil  hizmetler,  randevu  alma,  sonuç  verme,  iletişim  ve  ulaşım,  hastane  içinde hizmete ulaşım konularında hastalar bilgilendirilmektedir

 

kurumsaliletisim14.png