Kurumsal Değerlerimiz
28 Şubat 2022

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ
 • İnsana saygı
 • Saygın dürüst ve güvenilen
 • Etkin ve etkili hizmet
 • Süreklilik ve erişilebilirlik
 • Mükemmeli hedefleyen
 • Hakkaniyet
 • Değişim ve gelişime açık olma
 • Dayanışma ve işbirliği
 • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik


KURUMSAL AMAÇ VE İLKELERİMİZ

İyi yönetim-kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı-kapasite
İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak
Mali sürdürülebilirliği sağlamaK

KALİTE POLİTİKAMIZ

Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Ve Rehabilitasyon Hastanesi olarak;

 • Hastalarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayan ve çalışanlarımızın çalışmaktan onur ve gurur duyduğu,
 • Hizmet sunumunda Kalite yönetim sisteminin gereklerine uyan,
 • Sosyal sorumluluklarının bilincinde topluma en üst düzeyde katkı sağlayan hastane olmak ve
 • Hasta ve çalışan memnuniyeti ve sürekli iyileştirme olarak kalite politikamızı özetleyebiliriz.