Kemik Dansitometre Ünitesi
13 Ocak 2022

Bölgemizde özellikle D vitamini ve bazı minarelerin eksikliği nedeniyle belli yaşlardan sonra kemik yoğunluğunda azalma olduğundan kemik yoğunluğu ölçümleri hekimler açısından çok önem arz etmektedir.
 
Kemik Dansitometre birimimizde tetkik istenen hastaların tetkikleri aynı gün içerisinde çekimleri yapılıp sonuçları hastalarımıza verilmektedir. Bu da hekimlerimize en kısa sürede teşhis koyup tedaviye geçme imkânı sunmakta ve hastalarımızın mağduriyetini önlemektedir.