Lokomat (Robotik Yürüme Cihazı)
13 Ocak 2022

lokomatresim.jpg

Bu yöntemle beyne ve omuriliğe bir ayağı yürüme için diğerinin önüne nasıl atacağı robot yardımıyla tekrar hatırlatılmakta. Hastaların sistem yardımıyla da olsa aynadan yürüdüğünü görmesi ve hissetmesi bunu görsel hafızasına kaydederken motivasyonlarını da olumlu etkilemekte.  

Cihaz nasıl çalışır ?

Robotik yürüme sistemi; yürüme yeteneğini kısmen ya da tamamen kaybetmiş olan hastalara yeniden bu yeteneği kazandırabilmek için kullanılan teknoloji ürünü yeni bir sistem olup iki ana bölümden oluşur. Birinci bölümde, hasta bir yürüme bandı üzerinde Robotun çevrelediği bir alanda ayakta dik duracak şekilde askıya alınır böylece vücut ağırlığı eksiltilir. İkinci bölümde ise Robotik Yürüme sisteminde yüksek kalitede bilgisayar kontrollü robotik motorlar kullanılır. 
Robot her hastanın bireysel fonksiyonel seviyesine uyacak şekilde ayarlanarak hastayı gerektiği kadar ama mümkün olduğunca az destekliyor. Hasta belli ve istenen bir kalıpta hareket ederken robot müdahale etmezken, hasta istenen kalıbın dışına çıktığında robot düzeltici bir güç oluşturarak "gerektiği kadar yardım" prensibini devreye sokar. Böylece çok
sayıda tekrarlanarak fizyolojik yürüme kalıbını oluşturan hareketler hastaya yeniden yürümede en büyük yardımı oluşturuyor.
Yürüme fonksiyonunu restore etmenin en iyi yöntemi hastayı olabildiğince erken ayağa kaldırıp yürütmeye başlamaktır.  Bu yöntemle özellikle omurilik felçli hastalarda tedavi bacaklardan omuriliğe iletilen refleksler oluşmasını sağlar. Robotik Yürüme Sistemi sayesinde peri ventriküler alan ile beynimiz arasında iletişimi sağlayacak yan dallar, yeni bağlantılar kullanılmaya, mevcut bağlantılar ise gelişen yeni nöronal yollara adapte edilmeye çalışılır. Dolayısıyla felçli hasta bu yürüme ve güçlendirme tedavisini alınca hem beyin hem de omurilik, yürüme için yeni nörolojik yolları keşfeder.
Robotik Yürüme tedavisi, öncelikle tam kesi olmayan omurilik yaralanmalarında bir başka deyişle kol ve bacaklarında hala bir miktar fonksiyonu kalmış hastalarda kullanılmakta. Robotik Yürüme tedavisi tam kesi denilen total omurilik felçlerinde fonksiyonel iyileşme sağlamamakla beraber metabolizmayı uyarmak, dolaşımı düzene sokmak, spastisiteyi  azaltmak, ve uzun dönemde de mesane ve barsak fonksiyonlarını düzene sokmak gibi ikincil yan etkilerde de düzelmeyi sağlıyor.

Bu tedaviden kimler yararlanabilir?

Tedavinin temel amacının yürüme yeteneğinin geliştirilmesi veya yeniden kazanılmasıdır. Bu nedenle en sıklıkla, bu yeteneklerini beyin yaralanması, inme, inkomplet omurilik yaralanması, çocuklardaki beyin felçleri (serebral palsy), multipl skleroz, parkinson hastalığı, için önerilir. Hastanın bacaklarında en az bir ana kas gurubunda az da olsa bir miktar duyu veya motor fonksiyon/hareket bulunmalıdır.

Robotik Yürüme Cihazı İle Tedavi Olamayacak Hastalar;


Kalça ve diz protezi ameliyatı olanlar
Bası yarası olanlar
İleri düzeyde osteoporozu olanlar
Eklem kontraktürü(eklem hareketlerinde kısıtlılık) olanlar