Bilgi Edinme
28 Şubat 2022BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMLARI


a-) Gerçek Kişiler İçin
b-) Tüzel Kişiler İçin

NOT:Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Bürosu  kurulmuştur.
Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, telefon ya da fax ile yapılacak başvurular 
 
Tel: 0 (462) 322 11 40
Fax:0 (462) 321 10 39 

numaralı telefon ve faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise yukarıda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak trabzonkhh1@saglik.gov.tr posta adresine yapılabilecektir.

» 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
» Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik