Sağlık Tesisimizde Kalite Değerlendirmesi Yapıldı
06 Kasım 2019

Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını esas alan Sağlıkta Kalite Standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında Sağlık Tesisimizde kalite değerlendirmesi yapılmıştır.