6. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kayıt Formu
17 Kasım 2021

6. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kayıt Formu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ekte yer alan 09.11.2021 tarih ve E.589813 sayılı  yazısına istinaden
“6. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu” 18 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecektir.
Söz konusu sempozyuma katılım sağlayacakların https://titck.secondlife.com.tr/ adresi üzerinden kayıt yapması gerekmektedir.


18 Kasım 2021 Sempozyum Programı -1.jpg